Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Privacybeleid

Spaans Vertaalatelier past de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) toe en kan de volgende persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten: uw voor- en achternaam, adresgegevens, fiscale gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en uw IP-adres.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is voor het uitvoeren van onze taak en ze worden alleen aan derden verstrekt indien nodig voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan een wettige verplichting.
Spaans Vertaalatelier neemt de passende technische maatregelen en houdt deze up to date om persoonsgegevens adequaat te beveiligen.
Vertaalde opdrachten worden maximaal gedurende 2 jaar bewaard, hoofdzakelijk voor het geval dat de klant een kopie van de vertaling nodig mocht hebben.
Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt en indien er geen opdracht wordt uitgevoerd, worden uw gegevens gewist.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Spaans Vertaalatelier neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van oordeel bent dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@spaansvertaalatelier.com

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@spaansvertaalatelier.com

 

Gebruik van Cookies op onze website spaansvertaalatelier.com

Spaans Vertaalatelier gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Spaans Vertaalatelier gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en geoptimaliseerd wordt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

Spaans Vertaalatelier – Helena A.M. Staels (NIE: X0940663D), Calle San Vicente Ferrer, 7-of. 5, 37008 Salamanca, Spanje, info@spaansvertaalatelier.com, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.