Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Wat is een beëdigde vertaling? En waarvoor dient een beëdigde vertaling?

Er bestaan twee soorten van vertalingen, enerzijds gewone vertalingen en anderzijds beëdigde vertalingen. Maar wat is nu precies het verschil?
Een gewone vertaling biedt eigenlijk geen enkele garantie over de juistheid van de vertaalde tekst.
Om het even wie met enige kennis van een vreemde taal kan het document hebben vertaald of het kan eenvoudigweg een automatische computervertaling zijn, wat vaak een tekst van dubieuze kwaliteit oplevert.

Een beëdigde vertaling daarentegen is het werk van een beëdigd vertaler. Deze vertaler kan pas worden beëdigd nadat hij zijn talenkennis heeft bewezen en deze werd goedgekeurd door de beoordelende instantie.

Naargelang het land, verschillen de wijzen van benoeming. In België worden vertalers beëdigd door de rechtbank van een bepaald district. In Frankrijk worden ze benoemd door een Cour d’Appel. In Nederland moet de vertaler eerst worden ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en worden beëdigd door een rechtbank.

In Spanje moeten vertalers slagen voor een vertaalexamen en worden dan benoemd door het Spaanse Ministerie van Buitenlandse betrekkingen.

Beëdigde vertalers zijn bevoegd voor de talen waarvoor ze werden benoemd en voor geen andere talencombinaties, ook al zijn ze voldoende bekwaam om gewone vertalingen te maken in andere talen.

Een beëdigde vertaling is een rechtsgeldig officieel document, voorzien van de handtekening en de stempel van de beëdigde vertaler. De vertaling kan elektronisch worden ondertekend of afgeleverd worden op papier.

Waarvoor is een beëdigde vertaling nodig?

Een beëdigde vertaling is een officieel document en alle openbare instellingen, dus niet alleen de rechtbanken vragen om beëdigde vertalingen van anderstalige teksten.
Zo zal een notaris een beëdigde vertaling wensen van alle documenten in verband met erfopvolging, huwelijks- of echtscheidingsakten, geboorte- en overlijdensakten. Huurovereenkomsten, koopverkoopovereenkomsten, statuten van vennootschappen, uittreksels van Kamer van Koophandel, belastingaangifte, bankuittreksels en noem maar op. Verzekeringsmaatschappijen willen ook beëdigde vertalingen van het verslag van de schade-expert of van het medische rapport.

Er zijn ook veel gevallen waarin mensen liever een beëdigde vertaling krijgen omdat de kwaliteit, de juistheid van de vertaling gegarandeerd wordt dankzij de naam en handtekening van de beëdigde vertaler. De prijs van een beëdigde vertaling is gewoonlijk iets hoger dan die van een gewone vertaling. Je kunt altijd vrijblijvend een prijsopgave vragen bij ons Spaans Vertaalatelier.